Diskusné fórum

HFT - Smolník - 21.5.2023

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 22.05.2023 10:10:04  
Chcem poďakovať všetkým strelcom, že ich neodradila náročnosť trate, že si uchovali dobrú náladu a že im počas súťaže nezmizol úsmev z tváre.

Pridávam zopár postrehov k streleckej trati.
1. Podľa percentuálneho počtu zásahov na jednotlivých sklopkách (2074%) to bola najťažšia HFT trať za obdobie posledných niekoľkých rokov.
2. Na trati bolo pripravených niekoľko optických pascí, ktoré oklamali mnohých strelcov.
3. Na prevažnej väčšine stanovíšť sa strieľalo pod uhlom prípadne z "vysokých lakťov" čo výrazne zvýšilo obťažnosť súťaže.
3. Na stanovišti č.9 (stoj bez opory) mala byť v poradí druhá sklopka "oddychová" (18m / 40mm) mala slúžiť na zvýšenie sebavedomia strelcov po oveľa ťažšom prvom výstrele. Paradoxne bola to sklopka s najnižším percentom zásahov v celom preteku.
4. Na stanovišti č.25 boli terče v rovnakej vzdialenosti, streľba cez úzku štrbinu medzi stromami pri prvom výstrele zmiatla mnohých strelcov.
5. Najúspešnejším stanovišťom bolo stanovište č.19 (121%) - stanovište vedľa potôčika za jazierkom.

NLaci - 21.05.2023 22:54:40  
Krásny deň, s dobrými ľuďmi! Klobúk dole. Ďakujem aj ja aj Peťo.

mirec - 21.05.2023 22:47:36  
Počasie nám vyšlo na výbornú.
Trať bola navrhnutá tak, aby bola náročná, aby bola zaujímavá a aby bavila súťažiacich strelcov. Snáď sa nám to podarilo.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli s postavením a rozobratím trate.

mirec - 21.05.2023 22:46:33  
Foto zo súťaže.

mirec - 21.05.2023 22:44:51  
Foto zo súťaže.

mirec - 21.05.2023 22:42:11  
Foto zo súťaže.

mirec - 21.05.2023 22:39:59  
Foto zo súťaže

Montana - 21.05.2023 17:25:05  
Ďakujem organizátorom za super strávený deň. Trať bola super pripravená a dala poriadne zabrať. Teším sa na ďalšiu HFT súťaž.

mirec - 03.05.2023 16:11:21  
V mene Košických vzduchovkárov Vás srdečne pozývam na streleckú súťaž HFT v krásnom prostredí Slovenského rudohoria v blízkosti ústia Tereziánskej štôlne v Smolníku.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Súťažná disciplína: HFT podľa platných pravidiel WHFTO. Bodovanie zásahov 0/1.
Organizátor súťaže: Strelecky klub Košickí vzduchovkári.
Dátum súťaže: 21.5.2023 (nedeľa)
Miesto súťaže: Smolník, ústie Tereziánskej štôlne
GPS súradnice: 48.738486, 20.706979

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE
8.00 - 9.45 Registrácia súťažiacich a nástrel zbraní.
9.45 - 10.00 Bezpečnostné poučenie súťažiacich.
10.00 - 14.00 Súťaž HFT.
14.30 - 15.00 Vyhodnotenie súťaže, nástup všetkých zúčastnených, vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov.

ŠTARTOVNÉ
Člen SAFTA - 10€
Nečlen SAFTA - 15€
Juniori do 18 rokov - 0€

Úhrada štartovného je možná prevodom na bankový účet v súlade s pokynmi registračného formulára.
Do informácii pre príjemcu je nevyhnutné vložiť meno súťažiaceho.

REGISTRÁCIA SÚŤAŽIACICH
Prihlásenie na súťaž prostredníctvom web formulára je povinné. Prihlásiť sa môžete do 19.5.2023.

Registrácia: https://forms.gle/2Z7dtU5PoWXuWATF9
Zoznam súťažiacich: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PCDWn4J8-HV8V-tGVtpxD1dzwVPMKc1BHsE17G0Btqw/edit?usp=sharing

Informácie: Miroslav Grega, +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1